KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W GMINNEJ SPÓŁDZIELNI     „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY POZYSKIWANIU DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

             Informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim z siedzibą w Głogowie Małopolskim, przy ul. Joselewicza 1, zwanym dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest Zarząd Spółdzielni wpisany do KRS pod numerem 000033832.

  • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pani Marta Padwińska

    e-mail: m.padwinska@gsglogow.pl /telefon (17) 8517621.