ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Bogusława Czachor

Prezes Zarządu Spółdzielni

mgr inż. Bogusława Czachor

 

RADA NADZORCZA

Eugenia Kotula – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Danuta Kamler – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Krystyna Gagat – Sekretarz Rady Nadzorczej
Helena Kruk – Członek Rady Nadzorczej
Leokadia Bazan – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Żmuda – Członek Rady Nadzorczej
Anna Padwińska- Członek Rady Nadzorczej