PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

„Punkty zbierasz – bon odbierasz”

od 15.10.2021 do 15.01.2022r.

50 punktów = bon 25 zł
100 punków = bon 55 zł

 

KSIĄŻECZKA UCZESTNIKA wydawana jest przez Kasjera po dokonaniu pierwszego
zakupu upoważniającego Klienta do otrzymania minimum 1 punktu (naklejki).

PUNKTY (naklejki) wydawane są przez Kasjerów Uczestnikom, celem wklejania
do Książeczki po spełnieniu poniższych warunków:
1 naklejka => zakup towarów o wartości minimum 30zł na jednym paragonie

w tym jeden produkt oznaczony w półce etykietą
„Program Lojalnościowy „punkty zbierasz – bon odbierasz” *

WAŻNE! Z akcji wyłączone są i nie mogą znajdować się na paragonie: wyroby alkoholowe,

tytoniowe, butle z gazem i doładowania.

Wielokrotność 2-3-4…… naklejki:
2 naklejki => zakup towarów o wartości minimum 60zł na jednym paragonie

w tym dwa produkty oznaczony w półce etykietą
„produkt do programu „punkty zbierasz- bon odbierasz” *

WAŻNE! Z akcji wyłączone są i nie mogą znajdować się na paragonie: wyroby alkoholowe,

tytoniowe, butle z gazem i doładowania.

3 naklejki => zakup towarów o wartości minimum 90zł na jednym paragonie
w tym trzy produkty oznaczony w półce etykietą

„produkt do programu „punkty zbierasz – bon odbierasz” *

WAŻNE! Z akcji wyłączone są i nie mogą znajdować się na paragonie: wyroby alkoholowe,

tytoniowe, butle z gazem i doładowania.

Produkty do programu oznaczone są w półkach etykietą „punkty zbierasz – bon
odbierasz”, ich lista widnieje na tablicy ogłoszeń i przy każdej kasie*.
Ważne! Organizator zastrzega sobie dowolność w doborze asortymentu towarowego biorącego udział w
akcji lojalnościowej – lista może się zmieniać.

REALIZACJA BONU

w programie

„Punkty zbierasz – bon odbierasz”

Książeczka Uczestnika => uzupełniona ilością 50 punktów
(naklejek) upoważnia Uczestnika do odbioru BONU 25 zł do
realizacji w sklepach GS „SCH” objętych programem.

Książeczka Uczestnika => uzupełniona ilością 100 punktów
(naklejek) upoważnia Uczestnika do odbioru BONU 55 zł do
realizacji w sklepach GS „SCH” objętych programem.

BON należy odebrać w placówce objętej programem po zwrocie
uzupełnionej Książeczki i potwierdzeniu jego odbioru. Uczestnik
zobowiązany jest do wykorzystania BONU w terminie jego ważności.

Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.gs-
glogowmlp.pl oraz do wglądu w każdej objętej programem
Placówce.
Organizator zastrzega sobie możliwość zwieszenia lub zakończenia
Programu przed upływem jego terminu z ważnych przyczyn, o czym
powiadomi Uczestników z dwutygodniowym wyprzedzeniem w
Placówkach handlowych i na stronie internetowej.